Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ วัดหรือหน่วยงานใดต้องการให้สำรวจเอกสารใบลานกรุณาติดต่อได้ที่

ประกาศ วัดหรือหน่วยงานใดต้องการให้สำรวจเอกสารใบลานกรุณาติดต่อได้ที่

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน;

“ข่าวประกาศ”
วัดหรือหน่วยงานใดต้องการให้สำรวจเอกสารใบลานกรุณาติดต่อมาที่
****
กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๔๔๐๐๐
โทรศัพท์/แฟกซ์: ๐-๔๓๗๒-๑๖๘๖
(ในวันเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใน ๑ PDF: ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใน ๒ WORD: ดาวน์โหลด