Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล “นาคราช” เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2560

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล “นาคราช” เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2560

คณะกรรมการคัดเลือกศิลปินพื้นบ้านอีสานประจำปี 2560 ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมคารได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินพื้นบ้านอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมเรียบร้อย
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานจึงขอประกาศผลผู้สมคารได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินพื้นบ้านอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

Check Also

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล "นาคราช" ในงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล “นาคราช” ในงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2560

  กำหนดการ