Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับอธิการบดีฯ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับอธิการบดีฯ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ณ. อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.บัญญัติ  สาลี  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และ อาจารย์สถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วย บุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เข้าพบศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

Check Also

งานแสดงมุฑิตาจิตแด่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ประจำปี 2560

งานแสดงมุฑิตาจิตแด่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 14 …