Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ปลูกดาวเรืองเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ในหลวงรัชการที่ ๙

ปลูกดาวเรืองเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ในหลวงรัชการที่ ๙

วันที่ 20 กันยายน 2560 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี รองศาสตราจารย์  ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในงาน

ทั้งนี้มีผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันวิจัยและศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันปลูกดาวเรือง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

ภาพ/ข่าว: นายศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

 

Check Also

ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ครั้งที่ 1/2560

ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 13 กันยา …