Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / นิสิตกัมพูชาให้ความสนใจในกระบวนการศิลปะลายรดน้ำ

นิสิตกัมพูชาให้ความสนใจในกระบวนการศิลปะลายรดน้ำ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ หอจำปาศิลป์ ห้องโถงชั้น 1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยหมาสารคาม มีนิสิตวิชาเอกภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย สถาบันภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ ให้ความสนใจในกระบวนการศิลปะลายรดน้ำ โดยมี อาจารย์สถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และอาจารย์ประเทศ ปัจจังคะตา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรสอน

 

 

 

Check Also

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนเเก่น

ต้อนรับคณะอาจารย์เเละนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนเเก่น

วันอังคารที่ 24 …