043-721-686

หลักสูตรอบรมนักโหราศาสตร์เบื้องต้น

การพยากรณ์ มีความจำเป็นและสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ เพราะการพยากรณ์ คือ การคาดคะเน เหตุการณ์ล่วงหน้า โดยมีหลักการและเหตุผล ไม่ว่าในยุคสมัยใด มนุษย์ก็มีความวิตก ใคร่อยากรู้ เหตุการณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบกับตน ด้วยเหตุนี้การพยากรณ์ จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญที่มีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์ ทำให้มีการศ...

จำนวนคนลงทะเบียน: 15/18